คุณ อ้อย
089 639 1456
 

 

Username 
 

Password  Forget Username/Password

 

2019-12-19     วุฒิกร
2020-02-05     กฤษฎา
2020-02-05     ธนัช
2020-02-17     กาญจนวดี
2020-05-05     ศิริวัฒน์
2020-05-05     บุญมา
2020-05-12     วรรณา
2020-06-20     จรรยา
2020-06-20     ญาณิศา
2020-06-20     พลอยไพลิน
2020-06-20     ศิริวัฒน์
2020-07-16     ณัฐวัฒน์
2020-08-14     ชนะพล

 
WOW ..!!!

ขอแสดงความยินดีกับท่านมีบุญมากๆ และโชคดีมากๆที่มาเจอเว็บไซต์ของเรา ทันทีที่ตัดสินใจเข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทของเราประตูแห่งความรวยได้เปิดให้กับชีวิตท่านแล้วมาร่วมเป็นต้นสายขยายงานกับพวกเราวันนี้ ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 10 ล้าน บาท จากตัวแทนฯคุณภาพเพียง 5 พันคนเท่านั้น  แล้วท่านเป็น "ผู้เลือก" เองว่าจะเป็นคนที่เท่าไหร่ ???

 สถิติวันนี้      

77 คน

 สถิติเมื่อวาน

4342 คน

 สถิติเดือนนี้

58003 คน

 สถิติปีนี้

641834 คน

 สถิติทั้งหมด

2659381 คน

นับตั้งแต่ 2007-10-03
ทะเบียนเลขที่ผู้ประกอบการ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  ใบทะเบียนพาณิชย์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
  ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง จากคปภ.  
  แนวข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย  
 
 
 
 
 
   
 
     
 

บทความ รับสมัครตัวแทนประกันภัยรถยนต์
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บทความ


คปภ.ปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2552
นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยให้มีความชัดเจน เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น โดยจะนำหลัก Cash before Cover มาใช้ ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยลดโอกาสในการเกิดข้อขัดแย้งระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองทันทีที่ชำระเบี้ยประกันภัยกับตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือบริษัทประกันภัย


ส่วนเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่สำคัญอื่นๆ ที่ได้มีการแก้ไข เช่น


1. การขยายความคุ้มครองและการกำหนดจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนขั้นต่ำสำหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เดิมกำหนดไว้เฉพาะกรณีการเสียชีวิต จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน โดยเพิ่มเติมกรณีทุพพลภาพถาวร ให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน เช่นเดียวกับกรณีเสียชีวิต


2. ค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง สำหรับความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีความเสียหายอันเกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้ จากเดิม 2,000 บาท ลดลง เป็น 1,000 บาท และกรณีความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำผู้เอาประกันภัยก็ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง 1,000 บาทด้วยเช่นกัน


สำหรับการปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยในประเด็นอื่นสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยได้จากคำสั่งนายทะเบียนที่ 22/2551 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 ทาง Web Site คปภ. www.oic.or.th


นางจันทราฯ กล่าวต่อไปอีกว่า ผู้เอาประกันภัยควรตรวจสอบวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัยและวางแผนการทำประกันภัยไว้ล่วงหน้า โดยต้องทำประกันภัยให้ตรงหรือก่อนวันเริ่มต้นคุ้มครองและชำระเบี้ยประกันภัยทันทีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย และเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยกับตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยแล้ว ขอให้เก็บเอกสารแสดงการรับเบี้ยประกันภัยไว้เป็นหลักฐานด้วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนประกันภัย โทร. 1186
โดย คปภ. 06-10-2551 2008-11-02 [IP : ...xxx]

ความคิดเห็น
cartier watches each of the outside components. In the event that the photo is blurry or looking for to obscure any respectable characteristic on the replica watch la femme prom dresses, this might point to that online store not being liable. Examine any details offered about the watch fake montblanc villeret . If you come about to uncover any information provided that varies from the official information regarding that model, go look for another replica breitling watches retailer cheap fake watches .Try your best to receive your watch from an online that has got a free service number and live keep. You should establish out if the phone number is real or not, mainly because many scammers open their contact info only to take potential customers believe that the website is trustworthy. Liaison the store via the leaned phone number and inquire a bit about the watch you are interested in ordering bvlgari replica watches . In any event, where you are wary or distrusting of the typical, you should leave that website straightaway.Replica Watches have big to be one of the newest forges in the design community. These types of watches are an more and more hot and latest accessory for people of all ages and occupations replica cellini rolex . replica swiss rolex replica rolex watches Nowadays, many more individuals wear these sorts of to try to exhibit their social rank in addition to showing off their own supreme fashion for forge.Unlike purchasing in a normal retail store, causing cheated is sometimes much more likely if buying
By replicawatches Send  replicawatches เบอร์โทรศัพท์. 79195699 2012-09-27 10:16:00 [IP : 118.250.10.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้บทความ

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ] 


 
ประกันรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
รับทำประกันภัย
ประกันรถยนต์ ชั้น1
ประกันรถยนต์ 3 พลัส
ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น1,
ตัวแทนประกันรถยนต์, ตัวแทนขายประกันรถยนต์
4289 6395